Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden

for ordinær

generalforsamling

Tirsdag, den 28. april kl. 20:30

i Viby Taekwondo Klub

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden forlægger beretning
  3. Kassereren forlægger regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  6. Valg af 2 revisorer og ditto suppleanter.
  7. Eventuelt.

Forslag til pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Viby Taekwondo Klub - Tang Soo Do

Pages